GMINA BŁONIE Budżet obywatelski

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Budżet obywatelski>>> KONSULTACJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK: TU MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ <<<

Szanowni Państwo,

w dniu 16 sierpnia rozpoczynamy nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023 r. W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, proszę o zapoznanie się z załącznikiem Nr 1 do uchwały - Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, gdyż wprowadzone zostały zmiany, w stosunku do Zasad obowiązujących w poprzednich edycjach.

W załączeniu znajdziecie Państwo nowy podział na Obszary wraz z kwotą dla danego Obszaru, formularz propozycji projektu oraz harmonogram BO2023. Propozycje projektów można składać do 9 września.

Przypominam, że w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, mieszczące się w katalogu zadań gminy, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego Obszaru.

Zapraszam do składania Państwa propozycji.

Przemysław Kubicki

Sekretarz Gminy Błonie

>>> KONSULTACJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK: TU MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ <<<

 

Co to jest budżet obywatelski?

W przyszłym roku ponownie będą realizowane inwestycje, o których wyborze zdecydują sami mieszkańcy. Błonie jest pierwszą gminą w naszym powiecie, która wdrożyła projekt Budżetu Obywatelskiego inaczej nazywanego partycypacyjnym. Chodzi o to, by sami mieszkańcy zaproponowali, co chcą, aby było zrobione, a potem sami wybiorą w konsultacjach społecznych, co będzie realizowane. 

Do przyszłorocznego budżetu Burmistrz Błonia zaproponował kwotę 1.000.000 złotych do wydania na projekty wybrane przez mieszkańców. Rada Miejska zatwierdziła propozycję, podejmując stosowną uchwałę i w nadchodzących konsultacjach będą Państwo decydować o wydaniu tych pieniędzy.

Jak zgłosić swoje propozycje ?? 

Gmina została podzielona na "Obszary" obejmujące miasto jako jeden obszar oraz wsie i osiedla, zgodnie z załącznikiem do Uchwały. Pieniądze zostały podzielone następująco - 500 tys. do rozdysponowania w mieście i 500 tys. do rozdysponowania na terenie wiejskim, tak aby każdy z Obszarów miał zagwarantowaną pulę pieniędzy. Będzie to 50.000 zł plus pozostałe środki rozdzielone między obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Wnioski na formularzach można składać od 16 sierpnia do 9 września, osobiście lub listownie w Urzędzie Miejskim, Rynek 6, pok. 1, lub mailem na adres bo@blonie.pl

Następnie wnioski mieszkańców zostaną sprawdzone, zgodnie z procedurą znajdującą się  w  Uchwale nr L/391/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2023 rok

Zgodnie z kalendarzem, konsultacje społeczne w sprawie wybrania przez mieszkańców zadań do realizacji, odbędą się w październiku tego roku (głosowanie od 3 do 7 października).  14 października zostanie ogłoszona lista wybranych projektów a następnie - wpisanie ich do budżetu gminy. Wszystkie muszą być zrealizowane do końca 2023 roku.

Raz jeszcze zapraszam mieszkańców do zapoznania się z zasadami i trybem przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz składania swoich propozycji do budżetu.

Przemysław Kubicki
Sekretarz Gminy Błonie

ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.