GMINA BŁONIE Planowanie Przestrzenne

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Planowanie PrzestrzenneObowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Błoniu pod adresem http://blonie.e-mapa.net/

Można też do nich przejść klikając na dole głównej strony www.blonie.pl odnośnik obrazkowy "Przejdź do mapy" żółty przycisk z białym napisem na niebieskim tle Przejdź do mapy  

lub na dowolnej podstronie - obrazek po prawej stronie Mapa gminy:

 

 

 

Aby wczytać plany należy rozwinąć drzewko warstw w lewym górnym rogu paska narzędzi i zaznaczyć Zagospodarowanie przestrzenne. Po przybliżeniu odpowiednie kolory
i kreskowania będą oznaczały poszczególne przeznaczenia obszarów w planie.

Aby znaleźć działkę, której przeznaczenie chcemy sprawdzić:

1) przybliżamy „ręcznie” obszar mapy do szukanego terenu,

2) wyszukujemy działkę w oknie wyszukiwarki (prawy górny róg strony), po jej numerze ewidencyjnym, bądź też adresie nieruchomości.

 

W oknie wyszukiwarki istnieje także możliwość wyszukania poszczególnych planów miejscowych, jak również konkretnych przeznaczeń terenów w nich zawartych, co stanowi duże ułatwienie szczególnie dla inwestorów szukających działek o konkretnym przeznaczeniu w planie.

Istnieją dwa sposoby na sprawdzenie przeznaczenia działki w planie miejscowym w zależności od wyboru funkcji z paska narzędzi:

1)

i (informacja o obiekcie) – działa jak „szpilka”, informując o przeznaczeniu działki w miejscu kliknięcia. W nowo otwartym oknie pojawia się informacja o obiekcie z objaśnieniem symbolu, którym oznaczono dany teren oraz numerem uchwały planu miejscowego. Jest również możliwość sprawdzenia ustaleń szczegółowych, pobrania pełnej treści uchwały, jak również pokazania legendy do planu.

 

2)

strzałka (wybierz obiekt) – zaznacza obszar całej działki (żółta obwódka), co jest szczególnie pomocne w przypadku, gdy działka posiada kilka różnych przeznaczeń w planie miejscowym. Po kliknięciu na działkę na dole ekranu pojawia się biała tabelka z informacją o działce, jej numerze ewidencyjnym oraz obrębie. Poniżej znajduje się również informacja z planu, po kliknięciu na którą zostanie wygenerowane przeznaczenie terenu wraz z ustaleniami szczegółowymi.

 

W przypadku tzw. „białych działek”, czyli tych, które nie są objęte planami miejscowymi, istnieje możliwość sprawdzenia ich przeznaczenia w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wystarczy w drzewku warstw odznaczyć plany miejscowe i włączyć Studium.

 

Nota prawna

Właścicielem Geoportalu jest Urząd Miejski w Błoniu

Udostępnione w serwisie „Geoportal Miasta i Gminy w Błoniu" dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie „Geoportal Miasta i Gminy w Błoniu" informacje oraz wygenerowane
z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

„Geoportal Miasta i Gminy w Błoniu” może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

Wygląd i treść w całości chroniona jest prawem autorskim.

Urząd Miejski w Błoniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu „Geoportal Miasta i Gminy w Błoniu”

 

Do pobrania:

Instrukcja w formacie pdf (plik 1,7 MB)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.