GMINA BŁONIE Strategia Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Strategia Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027


Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027”


Szanowni Państwo!

Burmistrz Błonia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027”

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Błonie www.blonie.pl

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: ankieta@um.blonie.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 (kancelaria pok. nr 1).


Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

  • mieszkańców gminy,
  • radnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorców,
  • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • oraz inne zainteresowane osoby i podmioty.


Spotkania w ramach konsultacji

Spotkanie poświęcone konsultacjom projektu „Strategii Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027” odbędzie się:

12 stycznia 2022 w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
ul. Grodziska 1 (sala konferencyjna I piętro).

W przypadku spotkań stacjonarnych, obowiązywać będą aktualne zalecenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.


PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.