GMINA BŁONIE Kontakt

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Kontakt


 

Polubstronę Gminy Błonie na FB

Znajdź nas na FB


Urząd Miejski w Błoniu

05-870 Błonie, ul. Rynek 6
skargi-wnioski@um.blonie.pl  (w sprawie skarg i wniosków)
ratusz@um.blonie.pl  (w pozostałych sprawach)
www.blonie.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: UMwBloniu/SkrytkaESP

UWAGA! Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wiadomości anonimowe nie będą rejestrowane.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania skarg i wniosków (kliknij, aby przeczytać)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w pozostałych przypadkach (kliknij, aby przeczytać)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Duch-Kosiorek. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: iod@um.blonie.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.
 

numery kont bankowych Urzędu Miejskiego:

        - podatki i opłaty: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
        - nieczystości stałe: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

 

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Dyżur Burmistrza

czwartki 13:00 - 17:00
(po wcześniejszym zapisaniu się w Sekretariacie)

Ewidencja ludności (dowody osobiste) - wew. 122

poniedziałek: 10.00 - 18.00 (przerwa: 13.45 - 14.00)
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00 (przerwa 11.30 - 11.45)

Ewidencja działalności gospodarczej - wew. 112

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Urząd Stanu Cywilnego - wew. 121, 114

pon.: 10.00 - 18.00, wt., czw. pt.: 8.00 - 16.00
środa: dzień bez przyjęć interesantów (z wyjątkiem zgłaszania zgonów)
PRZERWA:  pon.: 14.00 - 14.15 , wt., czw. pt.: 11.45 - 12.00

Wydział Planowania Przestrzennego - wew. 151, 155

pon.: 10.00 - 18.00, wt., czw. pt.: 8.00 - 16.00
środa: dzień bez przyjęć interesantów (nie dot. możliwości zapoznania z wyłożonymi do wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

 

ikona osoba niewidoma z psem 
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

 

 

Kasa (tylko wpłatomaty na terenie budynku)

nr rachunku: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
PKO BP S.A. V O/Warszawa

NIP, REGON

Gmina Błonie:
NIP: 118-178-86-23
REGON: 013271230

Telefony

Centrala

(kier: 22)  725-30-04, 725-30-06

Sekretariat

bezp. 725-45-55

 

Zgłoszenia o awarii oświetlenia, uszkodzeniach dróg, chodników, ścieżek rowerowych, bulwarów, urządzeń w Parku Bajka oraz pozostałej infrastruktury nadzorowanej przez Wydział Dróg i Mostów: zgloszenia.wdim@um.blonie.pl

 

Numery wewnętrzne

Sekretarz 110
Skarbnik Gminy 140
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 121
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 180
Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego 152
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów 200
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 155
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji 170
Komendant Straży Miejskiej 22 725 46 46
Oświata 725 50 20 lub wew. 181
Kasa,
Kierownik Referatu podatków i opłat 141
Księgowość budżetowa, Kierownik Referatu księgowości budżetowej 142
Księgowość podatkowa 143
Biuro Rady 22 752 63 33  lub  22 725 30 04 wew. 333
Biuro Promocji 120, 130
Działalność gospodarcza 112
Kadry 112
Ewidencja ludności 122
Obrona cywilna 123
Urząd Stanu Cywilnego 121
Planowanie Przestrzenne 151
Inwestycje 152, 153, 150
Środki zewnętrzne 104, 105
Lokale komunalne 150
Wydział Dróg i Mostów 154
Zamówienia publiczne 180
Ochrona środowiska 160
Geodezja 171
Rolnictwo 172
Straż Miejska bezp.: 725-46-46  lub  22 725 30 04 wew. 986

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.