GMINA BŁONIE Nabór do przedszkoli gminnych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nabór do przedszkoli gminnychPublikujemy terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych Gminy Błonie na rok szkolny 2022/2023: (Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Błonia z dnia 21 stycznia 2022r.)

-----

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023 biorą udział:

- dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 (3 – 6 latki),

- dzieci z odroczonym obowiązkiem rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 

Przeprowadzenie rekrutacji zostało zaplanowane na dwa sposoby:

1) na dotychczasowych zasadach – dokumenty składane w formie papierowej (formularz Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, Regulamin rekrutacji, formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, pozostałe dokumenty - formularz Oświadczenia, formularz Potwierdzenia woli wyboru) będą zamieszczone na stronie Gminy w zakładce Oświata/Nabór do przedszkoli  oraz będą dostępne do wydruku w poszczególnych przedszkolach w następujących terminach:

od 7 lutego 2022r.  - dla rodziców dzieci kontynuujących edukację - Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

od 21 lutego 2022r. - dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną: Regulamin rekrutacji i wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz pozostałe dokumenty.

 

2) proces rekrutacji w systemie elektronicznym – na stronie Gminy oraz w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowany adres strony rekrutacji do przedszkoli publicznych (w witrynie naboru będzie także dostępny podręcznik z instrukcją).

Terminy procesu rekrutacji w systemie elektronicznym:

od 7 lutego 2022r. - opublikowanie adresu strony rekrutacji (w witrynie będzie dostępna oferta przedszkoli Gminy Błonie, będzie możliwe pobranie  Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej). : https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/blonie

od 21 lutego 2022r. - rozpocznie się składanie drogą elektroniczną  wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Po złożeniu wniosku na stronie możliwe jest:

- podpisanie wniosku Profilem Zaufanym tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają Profil Zaufany,

- wydrukowanie wniosku, podpisanie go w sposób tradycyjny przez oboje rodziców i dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru.

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.