GMINA BŁONIE Reforma oświaty

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Reforma oświatyUchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. Uchwała do pobrania w plikach poniżej.

Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej

W związaku z wdrażaniem reformy oświaty publikujemy Uchwałę nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. Uchwała do pobrania w plikach poniżej.

Uchwała Rady Miejskiej

W związku z wdrażaniem reformy oświaty, publikujemy uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXX/258/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Uchwała do pobrania w plikach poniżej.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 lutego 2017r. Nr XXX/248/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. W plikach do pobrania poniżej:  opinia  wraz z uzasadnieniem z dnia 27 lutego 2017r.

Projekt sieci szkół w Gminie Błonie

W związku z wdrażaniem reformy oświaty, publikujemy uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXX/248/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.