GMINA BŁONIE Konkursy i granty

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkursy i granty


Organizacje, które chcą złożyć ofertę w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Błonia składają ofertę wg zamieszczonego niżej Wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

Organizacje, które chcą złożyć ofertę w ramach tzw. małych grantów składają ofertę wg zamieszczonego niżej Wzoru uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

***

 

W dniu 30 grudnia 2020 Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Błonia z dnia 30.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania sportu w 2021 roku.

Termin składania ofert: 22.01.2021

***

W dniu 4 stycznia 2021 Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Błonia z dnia 04.01.2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

Termin składania ofert: 29.01.2021


ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.