GMINA BŁONIE Budowa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Budowa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew 

Stanowisko Burmistrza Błonia w sprawie budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

 

PGE planuje budowę nowej linii przesyłowej 400kV Kozienice – Ołtarzew. Obecnie kończą się prace nad ustaleniem korytarza, którym linia energetyczna zostanie poprowadzona.

 Od dłuższego czasu inwestor prowadził działania zmierzające do uzyskania bezkonfliktowego przebiegu, jednak proponowane przez PGE korytarze spotykają się z protestami władz gmin oraz mieszkańców. Na etapie analizy dostępności terenów, Burmistrz Błonia wskazywał, że na terenie Gminy Błonie brak jest obszarów, które pozwoliłyby na bezkolizyjny przebieg linii energetycznej. Inwestor ze swojej strony zaproponował dwa korytarze przez teren Gminy Błonie. Pierwszy, po wschodniej stronie, od miejscowości Łaźniew na południe do autostrady A2, drugi, od Łaźniewa na zachód przez całą Gminę Błonie, obok istniejącej linii energetycznej. Obie propozycje zostały oprotestowane, jako kolidujące z istniejącymi budynkami i infrastrukturą.

Obecnie, inwestor analizuje wschodni przebieg tej linii – wejście na teren Gminy Błonie na północ od Łaźniewa, obok istniejącej linii energetycznej, następnie na południe pomiędzy Łaźniewem i Radzikowem, przez Kopytów, Rokitno w stronę Gminy Brwinów.

Burmistrz Błonia podtrzymuje swoje stanowisko, że linia energetyczna 400 kV Kozienice – Ołtarzew, nigdy nie była planowana na terenie Gminy Błonie i powinna zostać zbudowana w miejscu pierwotnie zaplanowanego korytarza. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że ustalenie ostatecznej trasy linii Kozienice – Ołtarzew nastąpi na podstawie tzw. specustawy energetycznej, czyli bez udziału samorządów, na terenie których jest planowana.

dodano: 24.05.2016

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

 

Dokumenty związane z pracami dot. budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

 

Zaproszenie na spotkanie w sprawie budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew w dn. 09.06.2016 pobierz (144KB).pdf

Informacja o spotkaniu roboczym 22.06.2016 pobierz (207,3KB).pdf

 

Pismo wraz z załacznikami (mapy) przesłane do Gminy Błonie po spotkaniu w dn. 09.06.2016 r. (przesłane mailem 17.06.2016) pobierz (452KB).pdf

  • mapa - Korytarz projektowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego pobierz (283,15KB).pdf
  • mapy - Korytarz projektowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego - dla poszczególnych gmin pobierz (1,45MB).pdf

 

Pismo z dn. 21.06.2016 - odpowiedź Gminy Błonie na pismo PSE z dn. 16.06.2016 (dodano: 23.06.2016) pobierz (1023,46KB).pdf

Pismo Gminy Błonie z dn. 22.06.2016 - uzupełnienie do pisma z dn. 21.06.2016 (dodano: 23.06.2016) pobierz (456,14KB).PDF

 

Email 1) z dn. 24.06.2016 - errata dla materiałów w sprawie linii 400 kV (dodano: 27.06.2016) pobierz (186,14KB).PDF

  • mapa - Korytarz projektowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego (poprawki mail z 24.06.2016) pobierz (291,34KB).pdf
  • mapy - Korytarz projektowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego - dla poszczególnych gmin (poprawki mail z 24.06.2016) pobierz (1,44MB).pdf

Email 2) z dn. 24.06.2016 - errata dla materiałów w sprawie linii 400 kV (dodano: 27.06.2016) pobierz (68,93KB).JPG

 

Pismo Wojewody Mazowieckiego z dn. 27.06.2016 r. - odpowiedź na pismo mieszkańców wsi Witki dot. przebiegu linii 400kV (dodano: 04.07.2016) pobierz 671,98KB).pdf

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia „Oprotestowanie przebiegu linii energetycznej 400kV Ołtarzew – Kozienice przez teren gminy Błonie” (dodano: 05.06.2016) zobacz

 

Informacja prasowa Inwestora z dn. 03.08.2016 r. w sprawie przebiegu korytarza linii 400kV Kozienice - Ołtarzew  zobacz

 

Pismo z dnia 5.08.2016 od Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej do Pani Doroty Król - Radnej gminy Błonie  zobacz

 

Pismo z dnia 11.08.2016 z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego do Pani Doroty Król - Radnej gminy Błonie  zobacz str1, zobacz str2

 

Pismo od PSE Inwestycje S.A. z dnia 31.08.2016 (wpłynęło 6.09.2016) dot. przebiegu i budowy linii 400kV  zobacz

 

Pismo od PSE S.A.  z dnia 27.02.2017 (wpłynęło 7.03.2017) dot. kolejnych terminów prac. zobacz

 

 

Informacje dot. inwestycji dostępne na stronie Inwestora http://www.kozienice-oltarzew.eu/

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.