GMINA BŁONIE Rewitalizacja

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Rewitalizacja 

logo_rewitalizacja

 

 

W dniu 29.06 2016 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Zarządem  Województwa Mazowieckiego na dofinasowanie zadania pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia”.

Źródłem finansowania udzielonej dotacji w kwocie do 96 142,50 zł, jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550.  Głównym celem projektu jest aktualizacja programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przygotowanie dokumentów podstawowych dla rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, - wzmocnienie zdolności  gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. Projekt będzie realizowany do 30.09.2016 r.

***

Spotkanie na temat "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Błonie do roku 2023"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym prace nad dokumentem pn. "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Błonie do roku 2023", które odbędzie się 22 września 2016 r. w godzinach 16.00-18.00 w sali rady w Centrum Kultury w Błoniu.  

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki prac i główne założenia Programu, jak i kierunku działań rewitalizacyjnych na najbliższe lata, które docelowo pomogą przezwyciężyć problemy dotykające społeczność lokalną.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się prezentacja zaplanowana na to spotkanie.

***

Informacja o projekcie „Aktualizacja  Lokalnego  Planu  Rewitalizacji  dla Błonia” oraz link do aktualizowanego LPR zobacz

Raport metodologiczny - aktualizacja LPR Gminy Błonie do roku 2023 pobierz (1,30MB).pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. aktualizacji LPR w dn. 11.08.2016 zobacz

Plan konsultacji społecznych - prezentacja pobierz (902,29KB).pdf

Spotkanie dot. aktualizacji LPR - relacja: zobacz

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji Błonia zobacz

Lokalny Program Rewitalizacji Błonia do roku 2023 zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. pobierz (plik pdf, 9 MB)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Błonie do roku 2023 zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/309/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 r. pobierz (plik pdf, 6,95 MB)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.