GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas" w Bramkach


Adres:
05-870 Błonie, Bramki, ul. Północna 18
powiat warszawski zachodni
tel. 606 596 418 fax. (022) 725 60 66
e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
strona www

Cele statutowe:

1) Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi  i niezaradnym życiowo
2) Organizowanie całodobowej i dziennej opieki osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi  i niezaradnym życiowo,
3) Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji i integracji społecznej
4) Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi  i niezaradnych życiowo,
5) Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
6) Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
7) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi  i niezaradnych życiowo
8) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio angażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
9) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz społeczno-prawnego


Ponadto prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy Środowiskowej w Błoniu w lokalu użyczonym przez Urząd Miejski w Błoniu.
Dodatkowo Świetlica prowadzi Punkt Poradniczo-Informacyjny w ramach, którego udziela porad i informacji z zakresu ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych a także pomaga w wypełnianiu dokumentów.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach prowadzi zajęcia terapeutyczne od poniedziałku do piątku dla 40 osób niepełnosprawnych w ośmiu pracowniach: tkackiej, plastycznej, krawieckiej, informatyczno-technicznej, ogrodniczo-botanicznej, gospodarstwa domowego, dobrego wyglądu i zoologicznej.
Nowatorską formą zajęć jest pracownia zoologiczna, która powstała w grudniu 2007 r. Uczestnicy WTZ mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami: kucami, lamami, kozami karłowatymi, owcami, kurami ozdobnymi oraz ptactwem.

Pracownia Zoologiczna WTZ Bramki Stowarzyszenie prowadzi również szereg programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Do cyklicznych projektów należą:
-Punkt Wspierania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-Klub Leśny zakątek realizujący zadanie z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
-Klubokawiarnia w Czubinie dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-Integracyjny Klub Jeździecki dla osób niepełnosprawnych w Łubcu
-Integracyjny Klub Sportowy Cyklista w Łubcu.

Ponadto Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. W kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na stałe wpisały się:
-Integracyjny Rajd Rowerowy i Pieszy Puszcza Kampinoska
-Integracyjny Rajd Rowerowy i Pieszy w Nadarzynie
-Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełnosprawnych organizowane na terenie Miasta Błonia

Krajowe Stowarzyszenie aktualnie prowadzi placówki dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo:
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Bramki ul. Północna 18, 05-870 Błonie, tel. 0 503 091 666
Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów, tel. (022) 729 57 53
Środowiskowy Dom Samopomocy, Czubin 13, 05-840 Brwinów, tel. (022) 729 69 03
Środowiskowy Dom Samopomocy, Łubiec 45, 05-084 Leszno, tel. (022) 725 80 34
Świetlica Środowiskowa w Błoniu

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd Główny

Skład Zarządu:
Prezes: Beata Godzina
Wiceprezes: Bożena Ploch
Skarbnik: Marianna Kamińska

Numer KRS: 0000051970
NIP: 118-14-95-111
REGON: 016222811
Nr konta: 24801500040006709020500001
Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w W-wie O/Błonie

Data aktualizacji: 04.03.2016 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.