GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej


Adres:
05-800 Pruszków, ul. Łączniczek AK 13/4a
e-mail: strzelcyrzeczypospolitej@wp.pl


Cele statutowe stowarzyszenia:
1. działanie na rzecz niepodległości RP
2. wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym
3. działania proobronne
4. podtrzymywanie tradycji ruchu strzeleckiego
5. udział w uroczystościach patriotycznych
6. wspieranie inicjatyw lokalnych
7. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

Władze/Zarząd:
Komendant Główny: Dariusz Jańczy
Z-ca Komendanta Głównego: Piotr Lewandowski
Skarbnik Stowarzyszenia: Łukasz Woźniak

Data aktualizacji: 05.03.2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.