GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnej Wsi


Adres: 
05-870 Błonie, Górna Wieś 27 
tel. (22) 736 20 58 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska i innych klęsk i zdarzeń. 
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Adrian Perzyna (600 659 323) 
Naczelnik: Przemysław Dunajewski (505 518 581) 
Skarbnik: Józef Okurowski 
Sekretarz: Tadeusz Słowiński 
Gospodarz: Wioletta Sieklicka

Data aktualizacji: grudzień 2008

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.