GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Jana Pawła II 3 
tel. (22) 725 49 98 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska i innych klęsk i zdarzeń. 
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Barbara Świerczyńska 
Naczelnik: Jan Dobrogost 
Z-ca Naczelnika: Maciej Nowakowski 
Skarbnik: Robert Florczyński 
Sekretarz: Krzysztof Paćko 
Kronikarz: Marcin Łada 
Członek Zarządu: Adam Paćko 
Członek Zarządu: Andrzej Nowakowski 
Członek Zarządu: Krzysztof Nowak 
Członek Zarządu: Piotr Pawłowski 
Członek Zarządu: Dariusz Zwoliński 

Data aktualizacji: grudzień 2008

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.