GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dom Zakonny - Małe dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści w Łaźniewie


Adres: 
05-870 Błonie, Łaźniew, al. Księży Orionistów 1 
tel.: 22 731 99 34, 731 99 93 

Cele statutowe: 
- zapewnienie chorym całodobowej opieki oraz udzielanie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pomocy psychologicznej i duchowej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej służącej zachowaniu, przywróceniu i poprawie jakośći życia w czasie choroby, 
- zapewnienie całodobowej opieki osobom bezdomnym, chorym wraz z zapewnieniem opieki socjalno-bytowej, lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, duchowej, terapeutycznej, 
- całodobowa opieka dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Władze/Zarząd: 
Dyrektor - ks. Kazimierz Ambroziak 

Data aktualizacji: styczeń 2009

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.