GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Błoniu


Adres:
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4 
Ośrodek Zdrowia w Błoniu) 

Adres e-mail: 
nadana541@wp.pl 
ejkruszynscy@gmail.com 
strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków: www.diabetyk.org.pl 

Cele Stowarzyszenia: 
1. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny w nich udział. 
2. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń, cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.
3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa celem podniesienia wiedzy o cukrzycy i jej skutkach. 
4. Integracja środowiska diabetyków i sympatyków. 
5. Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzinom nieletnich diabetyków poprzez udzielanie pomocy prawnej i materialnej. 

Zarząd Koła: 
Prezes: Bożena Nadana tel. 785 640 721 
Wiceprezes: Jan Kruszyński tel. 603 24 24 34 
Sekretarz: Czesław Matysiak tel. 696 031 546 
Skarbnik: Regina Kostrzewa 
Członek: Małgorzata Skrzyńska 
Członek: Maria Toczyńska 
Członek: Wiktor Waszczuk 

Koło istnieje od 1999 roku. Założycielem i pierwszym Prezesem był śp. Jan Zygier. Później kolejnymi Prezesami byli: 
- Urszula Stefaniak (poprzednie nazwisko: Kucharska); 
- Zbigniew Bruśnicki. 

Spotkania w Kole odbywają się dwa razy w tygodniu: 
w poniedziałki w godz. 11.00-13.00 
w piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie Koła - niski parter w Ośrodku Zdrowia w Błoniu. 

Serdecznie ZAPRASZAMY! 

Data aktualizacji: 15.09.2012 r. 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.