GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Badanie ankietowe dot. wpływu projektów transportowych zrealizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

    informujemy, że na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o., Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. oraz Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego SA przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

    Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

    Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF.

    Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl

    Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.