GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wspomnienie Prof. Henryka Samsonowicza

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Henryka Samsonowicza.

  Profesor  Henryk Samsonowicz (1930-2021) był synem Jana Samsonowicza - profesora uniwersytetów we  Lwowie i Warszawie. Polski historyk mediewista. Wielki popularyzator historii średniowiecznej. Nigdy nie żałował swojego czasu na krzewienie wiedzy historycznej. Ze swoim przekazem trafiał do każdego. Potrafił z wielką wiedzą, w przystępny sposób, mówić o odległej historii naszego kraju. Humanista i społecznik, człowiek niezwykłej kultury, wielki orędownik powstania Muzeum w Błoniu.
  Mieliśmy przyjemność gościć Profesora na pierwszej konferencji naukowej zorganizowanej 7 maja 2015 przez Muzeum Ziemi Błońskiej w organizacji. W swoim wystąpieniu tak mówił „Niewątpliwie wydzielenie dziejów ziem zachodnich Mazowsza wydaje się słuszne. W przeszłości ten obszar, którego dzieje, szczególnie w czasie powstania państwa polskiego, w dniu dzisiejszym są niezbyt dobrze znane…”

  Również na konferencji naukowej organizowanej przez Muzeum 17 listopada 2018 roku, której tematem były dzieje Mazowsza Południowego przed pojawieniem się Błonia, wykład wprowadzający w zaganienia konferencji był autorstwa Profesora. Profesor Samsonowicz nigdy nie odmówił nam pomocy w odczytywaniu najstarszych dziejów miasta. Poproszony, zawsze służył swoją wiedzą historyczną. Co ważne, był autorem książki pt. „Konrad Mazowiecki”. Tą publikacją otworzył nowe horyzonty na czytanie postaci Konrada I. W zupełnie innym pozytywnym świetle ukazał sylwetkę księcia, który był m.in. fundatorem Kościoła św. Trójcy w Błoniu.

  Wcześniej – w 2014 roku w programie telewizyjnym z cyklu „Regiony z historią” Profesor opowiadał o powstaniu grodu na Łysej Górze, o Utracie i najdawniejszych dziejach Błonia.

  Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy szczere kondolencje.

   

  Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

  Wiesława Wideryńska
  Dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.